OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bednařík Vít
Hliníky 186/8


75117 Horní Moštěnice, Czech Republic
IČ: 04977866, DIČ: CZ7810085690

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Změna/úprava objednaného zboží je možná pouze do doby než je zákazníkovi odeslán e-mail s informacemi o odeslané zásilce. Jakmile je tento e-mail zákazníkovi odeslán, zásilku již přebírá dopravce a není možné již změnu uskutečnit.

U jednotlivých produktů jsou případně uváděny zkušenosti a dávkování, která však v žádném případě nenahrazují lékařské vyšetření, lékařskou péči a konzultaci s lékařem. V případě jejich zakoupení kupujícím se konzultace s lékařem již předpokládá a kupující tak jedná výhradně na svoji odpovědnost.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud jde např. o nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.

Ceny jsou u produktů uvedeny včetně DPH.V případě chybějícího zboží bude zákazník e-mailem nebo telefonicky kontaktován. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu barevnosti dekoračních materiálů. Při opětovném doručení zásilky připočítáváme opět dopravu ve výši 150,-Kč bez ohledu na výši ceny zásilky a znovuzaslání zásilky je možné pouze při platbě předem na účet.

Veškerá komunikace mezi Vít Bednařík a zájemci o produkty a služby nebo čtenáři webu má důvěrný charakter, je součástí obchodního tajemství a není povolené zveřejňovat ji ani její části nebo jiné související informace.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Pokud bylo zboží poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce telefonicky/e-mailem).

Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá. Zboží bylo uchováváno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady.

Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem nebo promoklo. Prodávající za vady neodpovídá. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě za vady neodpovídá.

Potravinové výrobky, kosmetika a doplňky stravy jsou baleny s minimální lhůtou trvanlivosti a s datem spotřeby do… (některé doplňky stravy). Dodáváme pouze kvalitu a velice přísně dodržujeme distribuci našich výrobků. Výrobky dostupné na našem e-shopu nepodléhají rychle kazícímu se zboží, a proto se na ně pohlíží jako na ostatní zboží potravinářské, na které se záruka vztahuje dle § 620 odst 1 občanského zákoníku se záruční dobou 8 dní. Na tuto úpravu navazuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který rozlišuje dvě data:

Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem a zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu zpět. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Pozor, zásilku neposílejte na dobírku, bude odmítnuta.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy: Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez použití, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Pokud zákazník při své objednávce platil zároveň dopravu, bude mu zároveň vrácen i tento poplatek.

Pozor – od smlouvy nelze odstoupit při objednání individuálních služeb, pokud již byly provedeny nebo byly započaty kroky k jejich provedení. Služby jsou dělány individuálně pro Vás na míru a nelze je využít pro jiného zákazníka.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT
Ochrana osobních dat

Data, která nám zadáte v objednávce používáme pro účely doručení objednaného zboží a služeb. Data jsou uchována v databázi eshopu spravovaného profesionální IT firmou. Vaše data nutná pro doručení zásilky předáváme přepravní firmě. Novinkové emaily neposíláme. Náš web i obchod používají cookies a statistické nástroje technického charakteru, které mohou část vašich údajů poutřebovat pro zobrazení statistik v administraci našeho eshopu. Další vaše data a podklady, převážně z terapie, jsou likvidovány po ukončení vašeho případu. Na požádání veškerá vaše data u nás evidovaná smažeme.